Vilken utmaning ni än står inför,

så har vi lösningen

AWS & Microservices - Backend utvecklare

Vi letar efter en erfaren Backend-utvecklare som kan arbeta med AWS och Microservices. I det här uppdraget kommer du att utveckla banbrytande lösningar och tjänster som används av slutkunder. Syftet är att erbjuda attraktiv och relevant tjänst i olika branscher, nu och i framtiden.

Om positionen

Du kommer att ingå i ett team och tillsammans ansvarar ni för hela tjänstens livscykel - från krav, utveckling, test, distribution, underhåll till ständiga förbättringar och nya innovationer.

Kvalifikationer

Grundläggande kvalifikationer

 • Java 8
 • Spring Boot
 • RESTful services
 • Maven, Unix/Linux
 • Unit testing (JUnit)
 • Agile methodologies (SAFe, Scrum)
 • Fluent English skills, in both speaking and writing

Föredragen erfarenhet

 • GIT
 • MongoDB
 • PostgreSQL
 • AWS
 • DynamoDB
 • Docker
 • JMS
 • Event sourcing
 • Wire mock
 • Mockito
 • Gatling
 • Graphite
 • Grafana
 • Kibana
 • DevOps
 • Data warehouse
 • Data mining / Data analytics
 • Multitenancy

Är det här du? Tveka inte att kontakta oss för mer information

Ansök